Po, 18.05.2009 12:56:25 - počet zobrazení: 228x

 

Ceník povolenky a podmínky k rybolovu na místní revír

Horní a Dolní Jáma pro rok 2017

 

Ceník hostovské povolenky:

 

1 denní 200,- Kč ( pro člena i nečlena ČRS )

 

7 denní 1000,- Kč ( pro člena i nečlena ČRS )

 

Celoroční povolenka

3 500,- Kč (pro člena MO Ledenice)

4 000,- Kč (pro člena ČRS)

5 000,- Kč (pro nečleny ČRS)

Pozn.: Povolenky jsou limitovány prodejem 30 ks povolenek za rok

 

Prodejní místa:

J.Dědič          LEDENICE , Na oborách č. 423   mob. 602/261 120

V.Fabián        LEDENICE, Náměstí č. 207 (Cukrárna u Fabiánů) tel. 387 995 273

J.Mráz            LEDENICE, 5. května č. 306 tel. 387 995 767

 

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD MO  ČRS Ledenice

Platný od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

Doba hájení ryb:

1.        všeobecné hájení od 1. ledna 2017 do 7. dubna 2017 (včetně)

Docházka k vodě:

1.        dvakrát týdně / neuskutečněné docházky se nepřevádějí do dalšího týdne

2.        docházku k vodě je lovící povinen zapsat do úlovkového lístku ještě před

započetím lovu

        Bližší podmínky výkonu rybářského práva

1.          evidence ulovených ryb – stejná dle rybářského řádu

2.          rybolov (1 docházka) končí ulovením dvou kusů ušlechtilých ryb (včetně amura)

3.          evidenci ponechaných ryb provádí vždy rybář, který ryby sám ulovil (darování ryb je přípustné – evidence

        ryb na obdarovaného či jiného rybáře však není možná a považuje se za hrubé porušení Rybářského řádu)

4.          lov nástražních rybiček čeřínkem se neeviduje jako docházka k vodě

5.          zákaz rybolovu z ostrova

6.          kontrola rybářského práva a lovících rybářů:

        a) zajišťována ze strany Rybářské stráže MO ČRS Ledenice

        b) možnost vzájemné kontroly ze strany rybářů kteří mají platnou povolenku na místní revír

        c) výborem stanovená kontrola rybářského práva – Zbyněk Slach, Jan Šindelář

7.          osobě doprovázející držitele povolenky je umožněn rybolov na jeden prut držitele povolenky (doprovázející osoba se nesmí však při rybolovu od držitele vzdálit dále něž 5 m)

8.          parkování osobních vozidel v těsné blízkosti revíru je zakázáno – minimální vzdálenost pro parkování je

        20 metrů od břehu revíru

10.   KOI  kapr - žádáme rybáře o vrácení této ryby zpět do revíru

 

Způsob rybolovu:

1.        dle rybářského řádu a jeho doplňků

výjimky:

Míry ryb:

1.     kapr………………………….40 cm

amur…………………………50 cm

2.        ostatní druhy ryb – dle rybářského řádu

Vrácení povolenky - úlovkového lístku – brigádnického lístku

1.        povolenku se sumářem a brigádnickým lístkem ( podepsaný ) je nutno

         odevzdat řádně vyplněnou

2.        výše uvedené doklady se odevzdávají do 15. ledna 2018 výdejci místní

         povolenky

V případě nesplnění uvedených povinností se zadržuje výdej povolenky o jeden měsíc

            Přestupky:

1.        přestupky proti tomuto řádu řeší výbor MO za účasti rybářské stráže

         ( zadržení povolenky aj. )

 Změny:

1.        změny v období platnosti rybářského řádu provádí hospodář místní organizace

Tento Rybářský řád byl projednán a schválen na výborové schůzi MO.

za výbor MO ČRS Ledenice J.Beneda - hospodářVrátit se na seznam